แจกเบอร์รถบัสจังหวัดพัทลุง

แจกเบอร์รถบัสจังหวัดพัทลุง

%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b1

เช่ารถบัสนำเที่ยวจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่งหนึ่ง ในทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ซึ่งหากคุณสนใจอยากไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดพัทลุงนี้ ไม่ว่าจะเป็น เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่มีความน่าสนใจอีกมากมาย โดยในการเดินทางไปยังสถานที่เหล่านั้นก็มีรถหลากหลายรูปแบบที่จะคอยให้บริการคุณ โดยยกตัวอย่างเช่น การเดินทางด้วยรถบัสนำเที่ยวนั้น คุณจะสามารถเดินทางได้อย่างสบายใจ ซึ่งในตลอดสองข้างทางจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามให้คุณได้ชื่นชมตลอดการเดินทางด้วย

ราคารถบัสนำเที่ยวจังหวัดพัทลุงในส่วนของราคาค่าเช่ารถบัสนำเที่ยวกับเราแต่ละครั้งนั้น ถือได้ว่ามีราคาที่ถูกแสนถูกเลยทีเดียว ซึ่งในการคิดค่าเช่ารถแต่ละครั้งนั้น ส่วนใหญ่เราจะคิดราคาตามโปรแกรมการเดินทาง ระยะทางและลักษณะรถที่คุณเลือกใช้บริการเป็นสำคัญ โดยในขั้นตอนของการตกลงราคานั้น คุณก็สามารถที่จะต่อรองราคากับทางเราได้เสมอ อีกทั้งในการเดินทางแต่ละครั้งนั้น เราก็ยังได้มีการทำประกันอุบัติเหตุให้กับผู้โดยสารทุกที่นั่งอีกด้วย

รถท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงถ้าในครั้งหนึ่งคุณมีโอกาสได้เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดพัทลุงนั้น มีหนึ่งสถานที่ที่ถ้าหากคุณมาแล้วไม่ได้ไป จะถือได้ว่าคุณมาไม่ถึงจังหวัดพัทลุง นั้นก็คือ เขาอกทะลุ ซึ่งถือเป็นสถานที่ที่คุณจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของจังหวัดพัทลุงได้แบบ 360 องสาเลยทีเดียว โดยการเดินทาไปยังเขาอกทะลุงนั้น ก็จะมีรถท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบไว้คอยบริการคุณ โดยคุณสามารถที่จะเลือกใช้บริการได้ตามที่คุณต้องการเลยทีเดียว

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

 • คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน
 • ตราประจำจังหวัด : ปรากฏเป็นรูปภูเขาอกทะลุ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัด ซึ่งภูเขาอกทะลุนี้ ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองพัทลุง ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ มีบันไดทอดตัวยาวขึ้นจากเชิงเขาถึงถ้ำ ซึ่งเป็นรูอยู่ตรงกลางเพื่อให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมทิวทัศน์ของจังหวัดพัทลุง ได้อย่างกว้างขวาง หากแต่ปัจจุบันยังขาดการดูแล ปรับปรุงและพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
 • ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นพะยอม (Shorea roxburghii)
 • ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกพะยอม
 • สัตว์น้ำประจำจังหวัด : ปลากระแหหรือปลาลำปำ (Barbonymus schwanenfeldii)

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ โดยได้รับการโปรดเกล้าฯจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้นำมาประดิษฐานประจำทิศใต้ ณ จังหวัดพัทลุง ถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพัทลุงและพระพุทธรูปประจำภาคใต้

น้ำตกโตนแพรทอง อยู่ในเขตอำเภอศรีนครินทร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง

ที่ตั้ง

จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคใต้ของประเทศไทย ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 6 ลิปดาเหนือถึง 7 องศา 53 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 100 องศา 5 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายเอเชีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41) เป็นระยะทางประมาณ 858 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ ระยะทางประมาณ 846 กิโลเมตร ความยาวของจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ 78 กิโลเมตรและความกว้างจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,424.473 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,296 ไร่ (พื้นดิน 1,919,446 ไร่ พื้นน้ำ 220,850 ไร่)

มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

อาณาเขตจังหวัดพัทลุงด้านตะวันออกซึ่งติดต่อกับทะเลสาบสงขลาตอนกลาง(ทะเลหลวง)

ประวัติ

พัทลุงเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานจากการค้นพบขวานหินขัดในท้องที่ทั่วไปหลายอำเภอในสมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13 –14) บริเวณเมืองพัทลุงเป็นแหล่งชุมชนที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดียในด้านพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน มีหลักฐานค้นพบ เช่น พระพิมพ์ดินดิบจำนวนมากเป็นรูปพระโพธิสัตว์ รูปเทวดาโดยค้นพบบริเวณถ้ำคูหาสวรรค์ และถ้ำเขาอกทะลุ

ในพุทธศตวรรษที่ 19 เมืองพัทลุงได้ตั้งขึ้นอย่างมั่นคงภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยา ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ได้ปรากฏชื่อเมืองพัทลุง ในกฎหมายพระอัยการนาทหารหัวเมือง พ.ศ. 1998 ระบุว่าเมืองพัทลุงมีฐานะเป็นเมืองชั้นตรี ซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวเมืองหนึ่งของพระราชอาณาจักรทางใต้ ที่ตั้งเมืองพัทลุงในระยะเริ่มแรกนั้นเชื่อกันว่า ตั้งอยู่ที่เมืองสทิงพระ จังหวัดสงขลาในปัจจุบัน มักจะประสบปัญหาโดนโจมตีจากกลุ่มโจรสลัดมาเลย์อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโจรสลัดราแจะอารูและอุยงคตนะ ได้เข้าปล้นสดมภ์โจมตีเผาทำลายเมืองอยู่เนือง ๆ

ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม ด๊ะโต๊ะโมกอล ชาวมุสลิมที่อพยพมาจากเมืองสาเลห์ บริเวณหมู่เกาะชวา ซึ่งเป็นต้นตระกูลของสุลต่านสุไลมาน แห่งเมืองสงขลาได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานค้าขาย ณ หัวเขาแดง แล้วตั้งประชาคมมุสลิมขึ้น ตรงนั้นอย่างสงบ ไม่มีการขัดแย้งกับชาวเมืองที่อยู่มาก่อน ปักหลักอยู่ยาวนานจนมีผู้คนอพยพมาอาศัยอยู่มากขึ้นในที่สุดก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองท่าปลอดภาษี มีเรือสำเภาแวะเข้ามาซื้อ

บทบาทของดะโต๊ะโมกอลได้รับการสนับสนุนจากอาณาจักรศรีอยุธยาด้วยดี พระเจ้าทรงธรรมโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น “ข้าหลวงใหญ่” ผู้ดำรงตำแหน่งนี้ต่อมาคือท่านสุไลมานบุตรชายคนโต มีหน้าที่ปกครองดูแลรักษาความสงบของพื้นที่ตั้งแต่ตอนล่างของนครศรีธรรมราช มาจดเขตปัตตานี ครอบคลุมครึ่งล่างของเมืองตรัง ปะเหลียน พัทลุง และสงขลา นอกจากนี้ก็ต้องเก็บส่วยสาอากรส่งถวายพระเจ้าแผ่นดินที่กรุงศรีอยุธยา ท่านสุไลมานก็ได้ทำหน้าที่นี้เรียบร้อยด้วยดีมาตลอด ต่อมาได้ย้ายเมืองสงขลาจากสทิงพระมายังหัวเขาแดงซึ่งมีชัยภูมิป้องกันตนเองได้ดีกว่า

ในสมัยสุลต่านสุไลมาน บุตรของดะโต๊ะโมกอล ได้ส่ง ฟาริซีน้องชายซึ่งเป็นปลัดเมืองมาสร้างเมืองใหม่ที่เขาชัยบุรี เพื่อป้องกันศัตรูที่จะมาโจมตีเมืองสงขลาทางบก ภายหลังได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าเมืองพัทลุง และได้ย้ายเมืองพัทลุงออกจากเมืองสงขลาตั้งแต่นั้น และตั้งเมืองอยู่ที่เขาชัยบุรีตลอดมาจนกระทั่งสิ้นกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ. 2310

ในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ได้มีการย้ายสถานที่ตั้งเมืองอีกหลายครั้งและได้ยกขึ้นเป็นเมืองชั้นโทในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในช่วงนี้เมืองพัทลุงมีผู้นำที่มีความสำคัญในการสร้างความเจริญและความมั่นคงให้กับบ้านเมืองหลายท่าน อาทิ พระยาพัทลุง (ขุนคางเหล็ก) พระยาวิชิตเสนา (ทองขาว)พระยาอภัยบริรักษ์ (จุ้ย จันทร์โรจน์วงศ์) ส่วนประชาชนชาวเมืองพัทลุงก็ได้มีบทบาทในการร่วมมือกับผู้นำ ต่อสู้ป้องกันเอกราชของชาติมาหลายครั้ง เช่น เมื่อสงครามเก้าทัพ (พ.ศ. 2328 – 2329) พม่าจัดกองทัพใหญ่ 9 ทัพ 1 ใน 9 ทัพ มีเกงหวุ่นแมงยีเป็นแม่ทัพ ยกลงมาตีทางใต้ ตีได้เมืองกระบุรี ระนอง ชุมพร ไชยา และนครศรีธรรมราชตามลำดับ และในขณะที่กำลังจัดไพร่พลอยู่ที่นครศรีธรรมราช เพื่อจะยกมาตีเมืองพัทลุงและสงขลานั้น พระยาพัทลุงโดยความร่วมมือจากพระมหาช่วยแห่งวัดป่าลิไลยก์ ได้รวบรวมชาวพัทลุงประมาณ 1,000 คน ยกออกไปตั้งขัดตาทัพที่คลองท่าเสม็ด จนกระทั่งทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท วังหน้าในรัชกาลที่ 1 ทรงยกกองทัพมาช่วยหัวเมืองปักษ์ใต้ ตีทัพพม่าแตกหนีไป พระมหาช่วยได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ลาสิกขาแล้วแต่งตั้งเป็นพระยาทุกขราษฎร์ช่วยราชการเมืองพัทลุง นอกจากสงครามกับพม่าแล้วชาวพัทลุงยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติในหัวเมืองภาคใต้ เพราะปรากฏอยู่เสมอว่าทางเมืองหลวงได้มีคำสั่งให้เกณฑ์ชาวพัทลุง พร้อมด้วยเสบียงอาหารไปทำสงครามปราบปรามกบฏในหัวเมืองมลายูเช่น กบฏไทรบุรี พ.ศ. 2373 และ พ.ศ. 2381 ซึ่งบทบาทดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นความสำคัญของเมืองพัทลุง ทางด้านการเมือง การปกครองในอดีตเป็นอย่างดี

ครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปฏิรูปการปกครองเป็นแบบเทศาภิบาลใน พ.ศ. 2437 และได้ประกาศจัดตั้งมณฑลนครศรีธรรมราชขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2439 ประกอบด้วยเมืองต่างๆ คือ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และหัวเมืองทั้ง 7 ที่เป็นเมืองปัตตานีเดิม สำหรับเมืองพัทลุงแบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ คืออำเภอกลางเมือง อำเภออุดร และอำเภอทักษิณ ขณะนั้นตัวเมืองตั้งอยู่ที่ตำบลลำปำ จนกระทั่ง พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองพัทลุงมาอยู่ที่ตำบลคูหาสวรรค์ในปัจจุบัน เพื่อจะได้อยู่ใกล้เส้นทางรถไฟ และสะดวกในด้านติดต่อกับเมืองต่างๆ

จากอดีตถึงปัจจุบัน เมืองพัทลุงได้มีการย้ายเมืองหลายครั้งสถานที่เคยเป็นที่ตั้งเมืองพัทลุงมาแล้ว ได้แก่

1.โคกเมืองแก้ว ปัจจุบัน หมู่ที่ 4 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน 2.บ้านควนแร่ ปัจจุบัน หมู่ที่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง 3.เขาชัยบุรี(เขาเมือง) ปัจจุบัน เขต 3 ตำบล คือตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง 4.ท่าเสม็ด ปัจจุบัน ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 5.เมืองพระรถ ปัจจุบัน หมู่ที่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง 6.บ้านควนมะพร้าว ปัจจุบัน หมู่ที่ 2 ตำบลพญาขัน อ.เมืองพัทลุง 7.บ้านม่วง ปัจจุบัน หมู่ที่ 2 ตำบลพญาขัน อ.เมืองพัทลุง 8.บ้านโคกสูง ปัจจุบัน หมู่ที่ 4 ตำบลลำปำ อ.เมืองพัทลุง

ในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบบริหารส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดและอำเภอ ได้ยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ทำให้เมืองพัทลุงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่ง ในปัจจุบันจังหวัดพัทลุง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอเขาชัยสน อำเภอปากพะยูน อำเภอกงหราอำเภอตะโหมด อำเภอป่าบอน อำเภอศรีบรรพต อำเภอป่าพะยอม อำเภอบางแก้ว และอำเภอศรีนครินทร์

หน่วยการปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 11 อำเภอ 65 ตำบล 626 หมู่บ้าน

 1. อำเภอเมืองพัทลุง
 2. อำเภอกงหรา
 3. อำเภอเขาชัยสน
 4. อำเภอตะโหมด
 5. อำเภอควนขนุน
 6. อำเภอปากพะยูน
 7. อำเภอศรีบรรพต
 8. อำเภอป่าบอน
 9. อำเภอบางแก้ว
 10. อำเภอป่าพะยอม
 11. อำเภอศรีนครินทร์

แผนที่หน่วยการปกครอง

แจกเบอร์รถบัสจังหวัดสตูล

แจกเบอร์รถบัสจังหวัดสตูล

%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%95

เช่ารถบัสนำเที่ยวจังหวัดสตูลนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เลือกเดินทางด้วยการเช่ารถบัสนำเที่ยวนั้น สามารถเดินทางไปเที่ยวยังจังหวัดใกล้เคียงได้ เพราะในการเช่ารถบัสนำเที่ยวกับเราในแต่ละครั้งนั้น คุณสามารถที่จะกำหนดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวได้เอง หรือถ้าหากคุณต้องการคำปรึกษาสำหรับการวางแผนท่องเที่ยว คุณก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับทางเราได้เสมอ อีกทั้งในการเดินทางกับเรานั้น ยังมีค่าใช้จ่ายที่ถือได้ว่าคุ้มค่ากับการเดินทางเลยทีเดียว

ราคารถบัสนำเที่ยวจังหวัดสตูลในส่วนของราคาค่าเช่ารถบัสนำเที่ยวกับเรานั้น ทางเราจะมีการคิดราคาอยู่หลายแบบให้คุณได้เลือก ไม่ว่าจะเป็น แบบคิดราคาตามระยะทางที่ใช้ในการเดินทา แบบที่คิดตามชั่วโมงการเดินทาง และอีกแบบหนึ่งที่ทางเราอยากนำเสนอสำหรับคนที่ต้องการเช่ารถเพื่อเดินทางไปไหนไกลๆนั้นก็คือ การเช่าแบบเหมารถ โดยในการเช่าเหมารถนั้น จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับการเช่ารถแบบอื่นที่ใช้ในการเดินทางระยะทางเดียวกัน แต่ทั้งนี้ไม่ว่าคุณจะเช่ารถแบบไหน คุณก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าเราจะพาคุณไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยแน่นอน

รถท่องเที่ยวจังหวัดสตูลหากคุณมีความสนใจอยากที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดที่ได้ขึ้นชื่อว่า เป็นเมืองแห่งพระสมุทรเทวา ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่น่าสนใจมากมาย โดยถ้าหากคุณอยากที่จะเดินทางไปยังสถานที่เหล่านั้นด้วยรถที่ให้ความเป็นส่วนตัวในการเดินทางนั้น เราขอแนะนำให้คุณเลือกใช้บริการรถท่องเที่ยวกับเรา เพราะทางเรามีรถท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกใช้บริการตามที่ต้องการ

แจกเบอร์รถบัสจังหวัดสงขลา

แจกเบอร์รถบัสจังหวัดสงขลา

%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%87

เช่ารถบัสนำเที่ยวจังหวัดสงขลาไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลอะไรที่ตัดสินใจที่จะมาเที่ยวที่นี่นั้น เราขอบอกได้เลยว่าคุณคิดถูกแล้วที่ตัดสินใจมาเที่ยวที่จังหวัดนี้ เพราะจังหวัดนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น แหลมสมิหลา  เกาะหนู-เกาะแมวหรือจะเป็นสถานที่อื่นๆ ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสงขลาอีกมากมาย ซึ่งถ้าหากคุณต้องการเดินทางไปยังสถานที่เหล่านั้น เราขอแนะนำให้คุณใช้บริการเช่ารถบัสนำเที่ยว  โดยเราจะสามารถพาคุณไปยังจุดหมายที่ต้องการได้ ซึ่งในการเดินทางด้วยรถบัสนำเที่ยวนี้ จะมีความสะดวกสบาย และยังสามารถสัมผัสกับบรรยากาศที่สดชื่นระหว่างการเดินทางได้ด้วย

ราคารถบัสนำเที่ยวจังหวัดสงขลาถึงแม้จังหวัดนี้จะเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสนใจมาท่องเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสายนั้น แต่ก็ใช่ว่าราคาการเช่ารถบัสนำเที่ยวกับเราในแต่ละครั้งนั้น จะมีราคาที่สูง เพราในความเป็นจริงนั้นการเช่ารถกับเราไม่ได้มีราคาที่สูงเลย หรืออาจจะเรียกได้ว่ามีราคาที่ค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับราคาค่าเช่ารถจังหวัดต่างๆในภาคอื่นๆ

รถท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาถือเป็นรถที่เหมาะแก่การใช้เดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างในจังหวัดสงขลามากที่สุด เพราะเป็นรถที่มีความเป็นส่วนตัวสูงเมื่อเทียบกับการใช้บริการรถโดยสารขนาดใหญ่ และถ้าหากคุณอยากที่จะขับรถเดินทางไปเอง เราก็มีรถที่พร้อมจะให้คุณเช่าเพื่อใช้เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดสงขลาพร้อมกับกลุ่มเพื่อนของคุณ ทั้งนี้ถ้าหากคุณสนใจอยากที่จะใช้บริการรถท่องเที่ยวกับเรา คุณก็สามารถที่จะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกับทางเราได้ก่อนเสมอ

แจกเบอร์รถบัสจังหวัดระนอง

แจกเบอร์รถบัสจังหวัดระนอง

%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b0

เช่ารถบัสนำเที่ยวจังหวัดระนองคุณสามารถที่จะนั่งรถเที่ยวชมบรรยากาศที่แสนสวยงามและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆของจังหวัดระนองนี้ได้อย่างสบายใจ โดยการนั่งรถบัสนำเที่ยวกับเรา ซึ่งเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการกับเรา อีกทั้งในตลอดการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา เราได้จัดให้มีพนักงานประจำรถที่จะคอยอำนวยความสะดวกสบายในด้านต่างๆไว้คอยบริการคุณ ในทุกช่วงเวลาที่คุณต้องการอีกด้วย

ราคารถบัสนำเที่ยวจังหวัดระนองในการเช่ารถกับเรานั้น ราคาเช่าส่วนใหญ่ไม่ได้แพงหรือสูงจนเกินไปอย่างที่หลายๆคนเข้าใจ เพราะในการประเมินราคาแต่ละครั้ง เราจะคิดราคาตามระยะทางและโปรแกรมการเดินทางของคุณเป็นหลัก อีกทั้งในขั้นตอนการตกลงว่าจ้างกันนั้นคุณก็สามารถที่จะพูดคุยต่อรองราคากับทางเราได้เสมอ

รถท่องเที่ยวจังหวัดระนองสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในจังหวัดระนองนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นพวกอุทยานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว อุทยานแห่งชาติแหลมสน โดยอุทยานเหล่านี้จะมีความสวยงามหรือลักษณะเด่นเฉพาะตัว ซึ่งถ้าหากคุณสนใจอยากที่จะเดินทางไปยังสถานที่เหล่านี้ ทางเราก็มีรถท่องเที่ยวที่พร้อมและยินดีจะให้บริการกับคุณเสมอ อีกทั้งในระหว่างการเดินทาง เราก็จะมีไกด์นำเที่ยวที่จะคอยแนะนำสถานที่ต่างๆตลอดสองข้างถนนให้คุณได้รู้อีกด้วย ดังนั้น จึงถือได้ว่าการเดินทางกับเราในครั้งนี้นอกจากจะได้พบเจออะไรใหม่ๆแล้วยังได้ความรู้กลับไปอีกด้วย

แจกเบอร์รถบัสจังหวัดยะลา

แจกเบอร์รถบัสจังหวัดยะลา

%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%b0

เช่ารถบัสนำเที่ยวจังหวัดยะลาถือเป็นจังหวัดที่มีการจัดวางผังเมืองแบบใยแมงมุมที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ โดยถ้าหากคุณอยากที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดนี้พร้อมกับทีมงานของคุณนั้น เราขอแนะนำให้คุณใช้บริการรถบัสนำเที่ยว แทนการใช้รถส่วนตัวหลายๆคัน ซึ่งนอกจากจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วนั้น การเดินทางด้วยรถที่มีขนาดใหญ่ยังมีความปลอดภัยมากกว่าการเดินทางด้วยรถคันเล็ก ที่สำคัญถ้าหากคุณตัดสินใจเลือกใช้บริการกับเราคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ราคารถบัสนำเที่ยวจังหวัดยะลาในการเช่ารถกับเรานั้น ถือได้ว่ามีราคาที่ค่อนข้างถูกและคุ้มค่ากับการเดินทางในแต่ละครั้งเลยทีเดียว ซึ่งในการเช่ารถแต่ละครั้ง ทางเราก็มีการจัดโปรโมชั่นให้นักเดินทางได้เลือกตามความสนใจ และความสะดวก ซึ่งจะมีทั้งโปรโมชั่นที่คิดราคาตามชั่วโมงการเดินทาง คิดตามระยะทาง โดยแต่ละโปรโมชั่นนั้น จะมีโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไป แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ความคุ้มค่าและความประทับใจที่คุณจะได้รับในตลอดการเดินทางไปกับเรา

รถท่องเที่ยวจังหวัดยะลาถึงจะเป็นเพียงจังหวัดเล็กๆที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย และมีสถานที่ท่องเที่ยวไม่มาก แต่ในอดีตนั้นจังหวัดนี้ก็เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดความสะอาด 3 ปีซ้อนด้วยกัน โดยถ้าหากคุณสนใจอยากที่จะมาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุทยานแห่งชาติบางลาง น้ำตกละอองรุ้ง อุทยานน้ำตกธารโต เป็นต้น โดยในแต่ละสถานที่ก็ล้วนมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไป ให้คุณได้ลองไปสัมผัสดูด้วยตัวคุณเอง และถ้าหากคุณสนใจที่จะเดินทางไปยังสถานที่เหล่านี้นั้น เราก็มีรถท่องเที่ยวไว้คอยบริการรับส่งคุณถึงที่เลยก็ว่าได้

แจกเบอร์รถบัสจังหวัดภูเก็ต

แจกเบอร์รถบัสจังหวัดภูเก็ต

%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b9

เช่ารถบัสนำเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หากคุณและหมู่คณะกำลังต้องการที่จะมาท่องเที่ยวยังทะเลที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น ไข่มุกแห่งอันดามัน นั้น เราขอเสนอให้คุณเลือกใช้บริการรถบัสนำเที่ยว เพราะนอกจากที่คุณและเพื่อนจะสามารถเดินทางได้ด้วยรถคันเดียวกันแล้วนั้น คุณยังจะสามรถที่จะดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนพิเศษตามสองข้างทางได้อย่างสบายใจ อีกทั้งคุณยังสามารถที่จะประหยัดค่าใช่จ่ายในการเดินทางได้อีกด้วย

ราคารถบัสนำเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในการเช่ารถสำหรับใช้เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตกับเรานั้น เราจะมีราคาเช่ารถที่ถือว่าค่อนข้างต่ำเลยทีเดียว ซึ่งเราจะมีราคาให้คุณได้เลือกอยู่สองรูปแบบด้วยกัน นั้นก็คือ การคิดราคาตามระยะทางและคิดตามชั่งโมงที่ใช้ในตลอดการเดินทาง แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะคิดค่าเช่าแบบไหน คุณก็สามรถที่จะพูดคุยต่อรองราคากับเราได้ก่อนเสมอ ที่สำคัญถ้าคุณเลือกใช้บริการกับเรา คุณจะต้องรู้สึกคุ้มค่าและประทับใจกับการเดินทางในครั้งนี้อย่างแน่นอน

รถท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตกับเรานั้น คุณจะต้องรู้สึกประทับใจและไม่รู้สึกผิดหวังที่เลือกใช้บริการรถท่องเที่ยวกับเราอย่างแน่นอน เพราะเราจะดูแลคุณให้คุณเหมือนกับคนในครอบครัวของเราเองเลยทีเดียว อีกทั้งในระหว่างการเดินทางทางเราก็มีพนักงานที่จะคอยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเกี่ยวกับความสำคัญและความเป็นมาของสถานที่นั้นๆ ให้กับคุณได้รู้อีกด้วย และถ้าหากคุณมีข้อสงสัยอะไรคุณก็สามารถสอบถามกับพนักงานของเราได้ตลอดการเดินทางเช่นกัน

แจกเบอร์รถบัสจังหวัดชุมพร

แจกเบอร์รถบัสจังหวัดชุมพร

%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%b8

เช่ารถบัสนำเที่ยวจังหวัดชุมพรนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถนำเที่ยว เพื่อเที่ยวให้รอบเมืองหาดทรายสวยสี่ร้อยลี้ หรือจังหวัดชุมพรได้อย่างมีความสุข ด้วยการเช่ารถบัสนำเที่ยวเพื่อให้มีความสะดวกสบายในการเดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางไปที่หาดอรุโณทัย เขาเจ้าเมือง ปากน้ำหลังสวน  หาดคอเขา และเกาะมาตรา หรืออาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆก็ตาม นักท่องเที่ยวจะสามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศระหว่างการเดินทางได้อย่างเต็มอิ่ม

ราคารถบัสนำเที่ยวจังหวัดชุมพรเป็นราคาที่นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวที่นี่ได้บ่อย เพราะว่ามีราคาที่ไม่แพงจนเกินไป ไม่ว่านักท่องเที่ยวคนไทย และชาวต่างชาติก็สามารถเช่ารถบัสนำเที่ยว แล้วสามารถเที่ยวได้อย่างสบาย และมีความสุข เพราะราคารถบัสนำเที่ยวจังหวัดชุมพรนั้นมีราคาที่เป็นกันเอง นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการตามโปรโมชั่นต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบคิดเป็นชั่วโมง คิดตามระยะทาง หรืออาจจะแบบเหมาเป็นรายวัน ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความชอบ ความสะดวกของนักท่องเที่ยวได้

รถท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร สามารถให้บริการได้ดีไม่แพ้รถนำเที่ยวประเภทอื่นๆ เพราะมีเอกลักษณ์ของการให้บริการที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างชาติต่างก็ให้ความสนใจในบริการของรถท่องเที่ยวกันอย่างมาก เพราะให้ความเป็นส่วนตัวในการเดินทางท่องเที่ยว แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงมีความปลอดภัยสูง นักท่องเที่ยวมีอิสระในการเที่ยวชมสิ่งต่างๆในจังหวัดชุมพรมากขึ้น รวมทั้งยังทำให้รู้จักเส้นทางต่างๆในจังหวัดเป็นอย่างดีอีกด้วย

แจกเบอร์รถบัสจังหวัดพังงา

แจกเบอร์รถบัสจังหวัดพังงา

%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b1

เช่ารถบัสนำเที่ยวจังหวัดพังงา นักท่องเที่ยวจะสามารถเที่ยวชมความงามของดินแดนแห่งป่าเกาะได้อย่างทั่วถึง เพราะการเช่ารถบัสนำเที่ยวจังหวัดพังงา นักท่องเที่ยวสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างมีอิสระ ไม่ว่าจะไปที่ หมู่เกาะสิมิลัน  หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะยาว เกาะพระทอง เกาะปันหยี รวมไปถึงถ้ำพุงช้าง หรืออาจจะเป็นสถานที่อื่นที่น่าสนใจ รถบัสนำเที่ยวจะสามารถพานักท่องเที่ยวไปชมความงามของสถานที่เหล่านั้นได้

ราคารถบัสนำเที่ยวจังหวัดพังงา เพราะจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวจากสถานที่ต่างๆ มาพิสูจน์ว่าสถานที่ท่องเที่ยวนั้นสวยงามจริงๆหรือไม่ ทำให้ราคารถบัสนำเที่ยวมีราคาสูง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะถูกคิดค่าเช่ารถบัสในอีกราคาหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคารถบัสนำเที่ยวจังหวัดพังงาจะมีราคาแพง แต่นักท่องเที่ยวก็นิยมมาเที่ยว และใช้บริการรถบัสนำเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสาย นั่นก็เพราะว่า ถึงค่ารถจะแพง แต่ก็คุ้มค่าเมื่อได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม

รถท่องเที่ยวจังหวัดพังงา รถท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เป็นอีกหนึ่งสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เพราะว่าเป็นการบริการรถนำเที่ยวที่มีความเป็นส่วนตัง มีความเป็นอิสระในการเดินทางท่องเที่ยว และยังทำให้การท่องเที่ยวดูสนุกสนานมากขึ้น ส่วนเรื่องความปลอดภัยของรถท่องเที่ยวนั้น  ผู้ให้บริการของแต่ละบริษัท ต่างก็เน้นเรื่องความปลอดภัยมากเป็นพิเศษ ทั้งตัวเครื่อง ตัวรถ และโดยส่วนรวมนั้นต่างก็มีคุณภาพ และนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย

แจกเบอร์รถบัสจังหวัดนราธิวาส

แจกเบอร์รถบัสจังหวัดนราธิวาส

%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%a3

เช่ารถบัสนำเที่ยวจังหวัดนราธิวาสนักท่องเที่ยวจะไม่รู้สึกผิดหวังเลย หากเลือกใช้บริการรถบัสนำเที่ยวในจังหวัดนราธิวาส เพราะคุณไม่ว่าคุณจะอยากไปที่ หาดนราทัศน์ เกาะยาว ป่าพรุโต๊ะแดง น้ำตกฉัตรวาริน รวมไปถึงมัสยิดสามร้อยปี และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายของจังหวัดนราธิวาส การเช่ารถบัสนำเที่ยว จะทำให้คุณสามารถไปยังสถานที่ที่อยากไปได้ อีกทั้งยังทำให้การท่องเที่ยวนี้ มีความคุ้มค่ามากขึ้นอีกด้วย

ราคารถบัสนำเที่ยวจังหวัดนราธิวาส เป็นราคาที่ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวที่จังหวัดนี้กันอย่างมาก เพราะวาสมีราคาที่ถูก และเป็นกันเอง มีหลากหลายโปรโมชั่นให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตามความชอบ ความสนใจ และความสะดวก ซึ่งจะมีทั้งโปรโมชั่นที่คิดตามระยะทาง คิดเป็นชั่วโมง หรือแบบเหมารายวันก็ได้ โดยแต่ละราคานั้น จะมีความคุ้มค่าที่แตกต่างกันออกไปอย่างโดดเด่น ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยาใช้บริการรถบัสนำเที่ยวมากขึ้น

รถท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส จะมีความเป็นส่วนตัวสูง นักท่องเที่ยวจะมีอิสระในการเดินทางท่องเที่ยวรอบจังหวัดนราธิวาสมากขึ้น ซึ่งการบริการรถท่องเที่ยว ของแต่ละบริษัทในจังหวัดนี้ จะเน้นไปที่การบริการลูกค้าเป็นส่วนใหญ่  ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่า หากใช้บริการรถท่องเที่ยวแล้ว จะมีความปลอดภัยสูงแน่นอน และนักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกรถได้ตามความต้องการของตัวเองได้อีกด้วย ซึ่งมีหลากหลายขนาด หลายรุ่นหลายประเภท เรียกได้ว่าเป็นรถนำเที่ยวที่เป็นส่วนตัวมากที่สุดนั่นเอง

แจกเบอร์รถบัสจังหวัดนครศรีธรรมราช

แจกเบอร์รถบัสจังหวัดนครศรีธรรมราช

%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%84

เช่ารถบัสนำเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช นักท่องเที่ยวจะสามารถเดินทางไปเที่ยว วัดพระธาตุวรมหาวิหาร ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช  น้ำตกกรุงชิง  หมูบ้านคีรีวง  อุทยานแห่งชาติเขาหลวง รวมไปถึงช่องรูเล็ด และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อย่างสบาย และมีความสุข การเช่ารถบัสนำเที่ยว ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะแต่ละบริษัทที่ให้บริการเช่ารถบัสนำเที่ยวในจังหวัดนี้ ต่างก็มีการบริการลูกค้าอย่างดี และสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ รับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอน

ราคารถบัสนำเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ราคารถไม่ได้แพงอย่างที่ใครหลายๆคนกำลังคิด เพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ นักท่องเที่ยวควรจะได้มาเห็น มาชม ดังนั้น การที่ราคารถบัสมีราคาถูกนั้น ก็เพื่อที่จะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีมากขึ้น และแน่นอนว่า เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมากขึ้น ประชาชนก็จะมีรายได้ และความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะดีมากขึ้นเช่นกัน

รถท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีให้เลือกหลากหลายแบบ เหมือนกับรถท่องเที่ยวของจังหวัดอื่นๆ และก็ยังคงความเป็นส่วนตัวในการท่องเที่ยวมากขึ้นนักท่องเที่ยวมีอิสระในการเลือกเส้นทางมากขึ้น และยังส่งผลให้มีความชำนาญกับเส้นทางภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย นับว่าการใช้บริการรถท่องเที่ยวของที่นี่มีแต่ความคุ้มค่า และได้รับความประทับใจมาก การใช้บริการรถนำเที่ยวทำให้ได้ประสบการณ์ทีแปลกใหม่ ดังนั้นจึงทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ ส่วนใหญ่นิยมใช้บริการรถนำเที่ยวของจังหวัดมากกว่า จะเดินทางด้วยรถของตนเอง